Familjerättskollegiets nästa möte äger rum den 12 september 2013 kl. 18.00 på Piperska muren i Stockholm.

Familjerättskollegiet visar filmen Konflikt och försoning som är den nya formen av konfliktlösning i vårdnadstvister. Konflikt och försoning används vid tingsrätterna i Södertörn, Nacka och Södertälje för närvarande, men sprids snabbt över landet.

Filmen visas för alla domare, som arbetar med familjemål och för socialsekreterare och familjerättssekreterare. Därför är det bra, om även advokater och biträdande jurister ser filmen för att bli väl förankrade i modellen.

Efter filmen blir det diskussion efteråt om vårdnadsfrågor, där så många som möjligt kan dela med sig av sina erfarenheter.

Anmälan till möte senast den 4 september 2013 genom inbetalning med 500 kr på advokat Therese Ströms bankkonto i Handelsbanken med clearingnummer 6103, kontonummer: 709 347 308.

Utbildningstiden är 1 timme.

Eventuella frågor kan ställas till advokat Cecilia Runesson på telefon 08-21 48 84 eller till advokat Birgitta Hållenius på telefon 08-31 00 08.