De olagliga gripandena av ett ansenligt antal advokater under en fredlig demonstration vid Çağlayan-domstolen i Istanbul väcker allvarlig oro hos den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA.

IBA:s ordförande Michael Reynolds kommenterade:

– IBA fördömer gripandena och behandlingen av advokaterna. Det finns oro för att gripandena reflekterar en vidare tendens hos regeringen att utöva otillbörligt tryck mot advokatkåren.

– IBA anser att frihetsberövandet av advokaterna är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna, däribland föreningsfriheten och rätten att delta i fredliga sammankomster, som skyddas i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som Turkiet har undertecknat.

Advokaterna demonstrerade i solidaritet med de protesterande i Taksim Gezi-parken i Istanbul, där sammanstötningar med myndigheterna har ägt rum de senaste dagarna. Enligt uppgift belades advokaterna med handfängsel och berövades friheten i flera timmar innan de släpptes på kvällen den 11 juni.

IBA:s generalsekreterare Mark Ellis kommenterade:

– Gripandena av advokaterna i Istanbul är ett brott mot advokaternas rättigheter enligt FN:s grundprinciper för advokatrollen. IBA uppmanar de turkiska myndigheterna att upprätthålla rättsstatens principer och de internationella människorättsprinciper som tillåter advokater att uppträda utan inblandning och trakasserier när de utför sina yrkesplikter.

– IBA begär också garantier från de turkiska myndigheterna för att de ska göra öppna utredningar om anklagelserna om olagligt uppförande från polismaktens sida mot advokaterna, och för att advokater som fortsätter att utöva sina rättigheter inte ska bli utsatta.