Anders Borg inleder sitt uttalande med att säga att Lagrådets yttrande ”visar på de svårigheter som är förknippade med att motverka det överutnyttjande som sker idag”. Han står fast vid att regeringen kommer att gå vidare med ett kapitalandelskrav. Vid den fortsatta beredningen kommer regeringen dock att pröva om det ”alls är lämpligt att gå vidare med förslaget om det höjda löneuttagskravet, eller om det kan behöva förändras, för att möta Lagrådets synpunkter”.

När det gäller kritiken av beredningen av lagstiftningsärendet skriver Anders Borg att det normala för vissa skatteförslag inför budgetpropositionen varit att avisering skett i samband med vårpropositionen. Så, menar han, har skett även i detta lagstiftningsärende och att det i nuläget inte finns anledning att frångå denna rutin.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är strakt kritisk och kommenterar på Twitter Anders Borgs uttalande:

”Ett uttryck för maktens arrogans när den är som värst.”

Till Twitter

Anders Borgs uttalande