Mellan den 1 juli 2009, då straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte infördes och fram till slutet av 2012, registrerades 617 anmälda brott av Polisen. Av dessa lagfördes endast fem fall. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet, Brå, som på regeringens uppdrag utvärderat den nya lagregeln.

Det stora problemet med lagens utformning är att anmälan måste göras vid rätt tidpunkt för att någon ska kunna fällas för brott. Gärningsmannen måste ha kommit överens med ett barn om att träffas, i syfte att begå sexualbrott mot barnet. Men det krävs också att gärningsmannen konkret förberett mötet, till exempel genom att köpa biljett åt barnet eller lämna en vägbeskrivning. För att lagens ska fylla sin funktion att skydda barn från brott bör gärningsmannens möte med barnet inte heller ha ägt rum än. 

– De flesta polisanmälningar görs innan man bestämt tid och plats för ett möte, vilket innebär att det inte finns tillräckliga skäl för att kunna väcka åtal för kontaktbrottet, säger utredaren David Shannon i ett pressmeddelande.

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats.