Advokatsamfundets nya ordförande Bengt Ivarsson är verksam på en allmänpraktiserande advokatbyrå i Linköping.

Bengt Ivarsson
Bengt Ivarsson

Vad ser du som din främsta uppgift som ordförande i Advokatsamfundet?

– Det är att bibehålla ett enat samfund för både humanjurister och affärsjurister samt att värna om rättssäkerheten i samhället.

Vilken betydelse har det att du inte kommer från Stockholm eller från någon av de största advokatbyråerna?

– Att jag inte kommer från Stockholm innebär att jag har en restid på en timme och 39 minuter, säger Bengt Ivarsson med ett leende och tillägger:

– Utöver det så tror jag att det kan vara viktigt att det emellanåt finns en ordförande som inte kommer från Stockholm eller från någon av de stora affärsjuridiska byråerna. Det innebär också att i de frågorna, som gäller de stora affärsjuridiska byråerna i Stockholm, där måste jag ha en ödmjukhet och lyssna och lära mig mer i den delen. Å andra sidan har jag suttit i styrelsen i åtta år och jag har lärt mig en hel del under den tiden också om vilka omständigheter de stora affärsbyråerna arbetar under, säger han och fortsätter:

– Den tidigare ordföranden Tomas Nilsson är en brottmålsadvokat. Den nu avgående ordföranden Claes Zettermarck är verksam vid en stor internationell byrå och nu kommer jag från en allmänpraktiserande byrå ute i landet. Det speglar på något sätt bredden i Advokatsamfundet.

Vilken är Advokatsamfundets främsta uppgift i Rättssverige, anser du?

– Att bevaka rättssäkerhetsfrågorna. I dessa upplever jag att samfundet normalt sett får ett bra gensvar och även medialt genomslag.

Vilka frågor brinner du särskilt för själv?

– Jag tycker att det är mycket viktigt att vi tillförsäkrar oss om en återväxt inom advokatkåren ute i landet. Där finns det i dag stora problem, något som bland annat är kopplat till timkostnadsnormen men också till en osäkerhet hos kollegor som inte vågar anställa biträdande jurister. Sedan är självklart rättssäkerhetsfrågorna oerhört viktiga för mig. Bristen på advokater på landsorten är egentligen också en rättssäkerhetsfråga som rör den rättssökande allmänheten, att oavsett var man bor och vilka ekonomiska förutsättningar man har ska man kunna få hjälp av en advokat om man behöver det.