Ärendet handlar om mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov utförda under flera massakrer i Rwanda under folkmordet 1994. Den åtalade har där haft en informell roll som ledare.

Straffet har bestämts till fängelse på livstid på grund av sin allvarliga karaktär. Tingsrätten har däremot inte dömt ut något skadestånd till dem som utsatts för brotten. Anledningen till detta är att skadestånd har yrkats enligt svensk rätt och tingsrätten anser att rwandisk rätt bör tillämpas i skadeståndsdelen.

Tomas Nilsson, som varit ombud, säger att det är en dom som absolut bör överprövas av hovrätten.

– Tingsrätten har haft att ta ställning till svåra frågor. Händelserna utspelade sig för 19 år sedan under kaotiska och fruktansvärda omständigheter. Det finns enbart muntlig bevisning och både ryktesspridning och hämndbegär är inblandat. Att göra en bevisvärdering utifrån detta är förenat med stora svårigheter, säger Tomas Nilsson.

Han påpekar att den tilltalade visserligen frikänts på två av sex punkter, men att prövningen som gjorts inte har utförts med tillräcklig noggrannhet och försiktighet och därför måste prövas på nytt.