Advokatsamfundets ordinarie fullmäktigemöte har idag, den 14 juni, hållits på Grand Hôtel i Stockholm. Vid mötet valdes advokat Bengt Ivarsson från Linköping till ny ordförande i Advokatsamfundet. Fullmäktige beslutade också om en stadgeändring.

God stämning vid årets fullmäktige.

Vid mötet utdelades som vanligt Advokatsamfundets journalistpris. Årets pris gick till Sveriges televisions utrikeskorrespondent i Mellanöstern och Nordafrika, Samir Abu Eid. Samir tog emot priset tillsammans med SVT:s utrikeschef Ingrid Törnqvist.

Samir Abu Eid var glad och stolt när han tackade för priset. Han betonade också att TV-produktion alltid är ett lagarbete och att skickliga fotografer är en förutsättning för hans arbete.

Samir Abu Eid fick priset bland annat för att han i sin rapportering ”understryker betydelsen av internationell rätt och mänskliga rättigheter, liksom vikten av att upprätthålla rättsstatliga principer”. Han sade sig vara särskilt glad över just denna formulering.
– De länder jag arbetar i hör till de mest ofria länderna i världen. konstaterade Samir.

Han hade egentligen hoppats på att vara i Iran för att rapportera om dagens presidentval, men beviljades inte visum till Iran.
– Det är naturligtvis för att regimen inte vill ha några oberoende observatörer där, konstaterade Samir Abu Eid, som lovade att fortsätta kämpa med fokus på mänskliga rättigheter.

Journalistpriskommitténs ordförande advokat Tomas Nilsson och Samir Abu Eid.
Journalistpriskommitténs ordförande advokat Tomas Nilsson och Samir Abu Eid

Samir Abu Eids chef, SVT:s utrikeschef Ingrid Törnqvist, tackade också för priset, som hon såg som ett bekräftelse på att bolagets utrikesbevakning är viktig. Hon berättade att SVT satsat och fortsätter att satsa på en utvidgad utrikesbevakning.

Efter journalistprisutdelningen vidtog fullmäktigeförhandlingarna. Den avgående ordföranden Claes Zettermarck berättade kort om vad styrelsen arbetar med och vad det ger att engagera sig i samfundet.
– Jag brukar säga att arbetet är oavlönat men inte utan ersättning sa han, och förklarade att ersättningen dels bestod i möjligheten att lära sig nya saker och del i att få samarbeta med många engagerade människor.
– Så skulle jag rekommendera någon att ta ett styrelseuppdrag i Advokatsamfundet? Ja, definitivt! avslutade han.

Claes Zettermarck
Claes Zettermarck

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg beskrev sedan tillståndet i samfundet, som enligt henne är mycket gott, med god ekonomi, god tillväxt av nya ledamöter och ett fortsatt stort intresse för att bli ledamot av samfundet.

Anne Ramberg pekade dock på två stora utmaningar som just nu diskuteras. Det handlar för det första om de av regeringen aviserade förändringarna av de så kallade 3:12-reglerna om beskattning av fåmansbolag. Om regeringens ändringar genomförs kan det innebära stora problem för och stora motsättningar både mellan och inom advokatbyråer, sammanfattade Ramberg.

Generalsekreterare Anne Ramberg
Generalsekreterare Anne Ramberg

För det andra tog generalsekreteraren också upp den utredning som just nu arbetar med uppdraget att minska kostnaderna för rättshjälpen, genom att begränsa rätten till offentlig försvarare och i ökad utsträckning tillämpa fasta taxor i brottmål.

Advokatsamfundet fick ett nytt presidium vid årets fullmäktigemöte, när vice ordföranden Bengt Ivarsson tog över ordförandeklubban efter Claes Zettermarck. Till ny vice ordförande valdes Dick Lundqvist.

Advokatsamfundets nye ordförande, advokat Bengt Ivarsson
Advokatsamfundets nyvalde ordförande Bengt Ivarsson

Fullmäktige beslutade slutligen om en stadgeändring. Ändringen innebär att dagens styrelse med ordförande, vice ordförande, nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter ersätts av en styrelse med arton ordinarie ledamöter, förutom ordförande och vice ordförande. I och med stadgeändringen får också Utlandsavdelningen en ordinarie styrelseplats, något som avdelningen länge arbetat för.