En offentlig försvarare bör inte ens kvällstid avvisas från ett häkte utan att ha fått träffa sin klient. Det fastslår chefs-JO Elisabet Fura i ett beslut, där hon också kritiserar de häkten som nekat intagna att träffa sina advokater på kvällen. 

JO har på eget initiativ utrett häktades möjligheter att träffa eller tala i telefon med sina advokater utanför kontorstid, sedan Svenska Dagbladet skrivit om problemen. Advokatsamfundet har tidigare i flera sammanhang uppmärksammat att häkten begär att advokater ska föranmäla sina besök på kvällstid eller helt enkelt nekar advokater att träffa sina klienter på kvällen.

I beslutet skriver JO bland annat ”att en person som är häktad på grund av misstanke om brott har möjlighet att överlägga med sin försvarare är av central betydelse för den häktades rättssäkerhet. Som Kriminalvården anfört har JO i flera tidigare beslut uttalat en offentlig försvarare inte ens kvällstid bör avvisas från ett häkte utan att ha fått träffa sin klient”.

JO har i sin utredning funnit att det vid några fall förekommit att advokater har avvisats från häkten efter kontorstid. Detta får Kriminalvården kritik för. 

Advokatsamfundet har också tidigare ifrågasatt att försvarare blir inlåsta tillsammans med sina klienter. JO har inga invändningar mot att man låser dörren till besöksrummet, men skriver att: ”Jag vill dock framhålla att Kriminalvården måste försäkra sig om att advokaten är medveten om att dörren till besöksrummet låses och om hur han eller hon ska gå till väga för att påkalla personalens uppmärksamhet. Vidare bör häktespersonalen vara öppen för att det i vissa fall kan finnas behov av andra lösningar för att upprätthålla säkerheten. Jag delar Kriminalvårdens uppfattning att det kan finnas behov av att se över rutiner för användning av bärbara larm och placering i besöksrummen.”

Läs JO:s beslut.