I Advokaten nr 5 2013 kan du bland annat läsa om:

Meddelarfrihet – Rättighet under press
Vem har rätt att säga vad till vem och när? Rätten att meddela uppgifter för publicering har en lång tradition i Sverige och är på flera sätt unik. Men det är ett allt annat än lätt regelverk. Ytterst syftar det till att minimera misshushållning och rättsövergrepp men samtidigt skydda vitala intressen hos det allmänna och enskilda. Utöver lagarna är också etiska regler för skilda yrkesgrupper styrande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som drivs i privat regi faller utanför systemet. Vilket många bedömare ser som ett växande problem.

En känslostyrd finansminister
Det är egenartat att en finansminister opåkallat tar sig för att läxa upp banker, finansmän, företagare, industriföreträdare och nu senast revisorer och advokater. Jag tror att herr Borg skulle vinna på att vara något mer saklig och betydligt mindre känslosam, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Advokatsamfundets journalistpris:
Samir Abu Eid prisas för engagerande rapportering
Årets journalistpristagare rapporterar från några av jordens farligaste platser.
– Jag är väl medveten om riskerna. Samtidigt måste vi journalister vara på plats och se med egna ögon vad som händer, säger pristagaren Samir Abu Eid.

"Ett misslyckat försök att dölja den rätte syndaren: den svenska lagstiftaren"
Madeleine Leijonhufvud, prof. em. i straffrätt, om målet i Europadomstolen som rör en smygfilmad 14-årig flicka och rätten till skydd mot brott mot den personliga integriteten.

Regeringen backar inte om 3:12-förslaget
Det nya 3:12-förslaget innebär inga principiella förbättringar när det gäller kravet på kapitalandel, menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Till nr 5 2013