I sommarens nummer av International Bar Associations webbtidskrift IBA Global Insight kan du bland annat läsa om:

Till IBA Global Insights sommarnummer.