Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Cecilia Renfors ny justitieombudsman

Konstitutionsutskottet har beslutat föreslå hovrättslagmannen Cecilia Renfors till ny justitieombudsman.

KU har idag, den 30 maj, beslutat att för riksdagen föreslå hovrättslagmannen i Svea hovrätt Cecilia Renfors till ny JO.

Cecilia Renfors tog sin jur. kand.-examen 1986 och är sedan 2007 hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har tidigare varit bland annat rättssakkunnig, kansliråd, departementsråd och biträdande enhetschef vid justitiedepartementets processrättsenhet.  Hon har även varit direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden för radio och tv.

Beslutet om ny JO fattas av riksdagens kammare den 5 juni och Cecilia Renfors tillträder posten den 1 september i år.