Hälften av de ensamkommande flyktingbarn som tagits i förvar under de senaste fem åren har inte fått något offentligt biträde. Det visar en granskning genomförd av SR:s program Kaliber och UR:s Skolministeriet. 

Totalt har 29 ensamkommande flyktingbarn placerats i förvar, alltså blivit inlåsta, under den undersökta tidsperioden. 15 av dem fick aldrig något biträde, trots att att offentligt biträde enligt utlänningslagen i princip alltid ska förordnas för barn som hålls i förvar. 

Granskningen visar också att motiveringarna till varför barnen placerats i förvar in i många fall saknas eller är bristfälliga. Kraven för att få låsa in barn är mycket höga. 

Lyssna på programmet på SR:s webbplats.