Efter många turer är ett energibolag tillbaka i HD för att få fördelning av rättegångskostnader prövade. Bakgrunden är att energibolaget ansökte under 2009 om betalningsföreläggande mot ett annat energibolag. Det senare bolaget underlät att svara på föreläggandet och Kronofogdemyndigheten meddelade därför utslag senare samma år. Bolaget ansökte då om återvinning och gjorde invändning om rättegångshinder på grund av skiljeavtal.

Kronofogdemyndigheten överlämnade målet till Norrköpings tingsrätt som förelade det första bolaget att ange grunden för krav samt bevisuppgift. På begäran från det andra bolaget beslutade tingsrätten om inhibition av kronofogdemyndighetens utslag. Det första bolaget återkallade då sin talan och begärde att tingsrätten skulle avskriva målet. Bolag nummer 2 begärde ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt 22 000 kronor. Det första bolaget gjorde gällande att bolag nummer 2 inte var berättigat till ersättning för rättegångskostnader med anledning av återkallelsen.

Tingsrätten skrev av målet och beslutade att det första bolaget skulle betala det andra bolagets rättegångskostnader varpå bolag nummer 1 överklagade till Göta hovrätt som sedan beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Bolaget överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd i hovrätten. Väl tillbaka i hovrätten fastställde den tingsrättens beslut. Men efter att bolaget på nytt överklagat till Högsta domstolen har HD nu beslutat att meddela prövningstillstånd och själv ta upp frågan om fördelning av rättegångskostnader.