Efter den stora mediala uppmärksamheten kring Stockholmspolisens metoder för att bedriva inre utlänningskontroll har Riksdagens ombudsmän, JO, fått ta emot sammanlagt nio anmälningar. Anmälningarna riktar in sig på att polisen, enligt uppgifter i medierna, ska ha stoppat personer i tunnelbanan enbart på grund av deras utseende och etniska ursprung. Kontrollerna i tunnebanan utgör en del av polisens så kallade Reva-projekt

Enligt JO:s bedömning kommer inte någon av anmälningarna från personer som direkt berörts av polisens metoder. Istället hänvisar anmälarna till medieuppgifter och den allmänna samhällsdebatten. 

JO Hans-Gunnar Axberger har redan tidigare fattat beslut om att avskriva två av anmälningarna. Nu har chefs-JO Elisabet Fura gått igenom de övriga sju anmälningarna, och beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av dem. 

Läs mer på JO:s webbplats.