Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagrådsremiss om sexuella övergrepp mot barn

Regeringen överlämnar remiss till lagrådet om lagändringar för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Förslaget till lagförändringar, som idag den 30 maj har överlämnats till lagrådet, är ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Regeringen föreslår bland annat att preskriptionstiden för köp av sexuell handling av barn och för sexuellt ofredande av barn förlängs. Det innebär att preskriptionstiden inte börjar löpa förrän barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Förslaget innebär också att en ny registerkontroll av personer som ska arbeta med barn införs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 december i år.

Lagrådsremissen