Den parlamentariska namnlagskommittén föreslår förenklingar av namnlagstiftningen i betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35). Kommittén föreslår att namnlagen från 1982 ersätts av en ny, kortare lag om personnamn. Syftet är att ge medborgarna större frihet att själva få välja sina namn.

Bland annat blir det lättare att byta till ett vanligt efternamn, och lättare för alla medlemmar av en familj att ta samma efternamn.

Här är några av de ändringar som kommittén föreslår:

  • Det ska bli fritt att byta till ett efternamn som är så vanligt att det bärs av minst 2 000 personer.
  • Efternamn ska fritt kunna bildas på något av föräldrarnas förnamn med tillägg av ändelserna -son eller -dotter.
  • Dubbla efternamn får bildas. Den som har ett dubbelt efternamn bestämmer själv ordningsföljden mellan namnen, om namnen ska vara förenade med bindestreck och om och när något av namnen i dubbelnamnet ska strykas.
  • Nya så kallade mellannamn får inte tas, men den som redan har ett mellannamn behåller det så länge han eller hon önskar.
  • Makar ska som huvudregel behålla sina efternamn när de gifter sig, men om de så önskar kan de enkelt få ett gemensamt efternamn.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
  • Förnamn ska kunna ändras enklare och alltid utan kostnad.
  • Skatteverket blir ny namnmyndighet. Patent- och registreringsverkets befattning med personnamn upphör.

Namnlagskommittén föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

SOU 2013:35 En ny lag om personnamn