I dag, den 31 maj, lägger regeringen fram en lagrådsremiss där man säger sig ha modifierat de omstridda 3:12-reglerna för fåmansbolag. På dagens debattsida i Dagens Industri presenterar finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf förändringarna: Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln ändras från 5 till 4 procent.

– Det är obegripligt och sorgligt att finansministern nedlåter sig till djupt osaklig och vulgär argumentation. I realiteten innebär förslaget heller ingen principiell förändring. Att förändra kravet på ägarandel från fem till fyra procent är endast meningslöst försök till försköning. Problemen kvarstår. Det motverkar tillväxt av medarbetarägda företag. Det snedvrider konkurrensen mellan byråer. Det skapar snedvridningseffekter internt på advokatbyråer mellan delägare. Det riskerar att leda till splittring av väl fungerande verksamheter. Förslaget är också skadligt ur ett internationellt konkurrensperspektiv. Tillväxten skadas. Generationsskiften kommer att försvåras. Detta gäller alla småföretag med flera delägare. Inte bara advokater och revisorer. Att Borg hakat upp sig på advokater och revisorer borde inte få skymma sikten för landets regering när det gäller så viktiga saker som skattelagstiftning. Ett minimikrav när det gäller lagstiftning är allas likhet inför lagen. Något som regeringen synes ha förbisett. Varför ska delägare på en byrå med fler än 25 delägare behandlas väsentligt sämre än dem som är på en byrå med 24 delägare?, säger Anne Ramberg

Borg och Lööf skriver i sin debattartikel att regeringen ”noggrant analyserat de synpunkter som förts fram på det ursprungliga förslaget” och att ”det överutnyttjande som har skett hos bland annat advokat- och revisionsbyråer begränsas till förmån för skattesänkningar för små och växande företag”.

– Detta är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Andelen delägare har sjunkit sedan den senaste ändringen av 3:12-reglerna. Och det vet Borg. Vi har ett sedan lång tid väl fungerande utrednings- och beredningsväsende i Sverige. I det ingår att förslag remitteras. Tanken med denna beredning är att principiellt relevanta synpunkter ska beaktas. Statsråden Borg och Lööf skriver att de lyssnat på den massiva kritiken för remissinstanserna. Det inger allvarliga farhågor. Då har de intet förstått, säger Anne Ramberg.

Lagrådsremissen