Lagmannen i Södertörns tingsrätt Petra Lundh har idag, den 30 maj, fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott ”som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika”.

Utredaren ska:

  • Kartlägga och analysera praxis.
  • Ta ställning till vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt.
  • Överväga behovet av förändringar med avseende på gradindelningen av narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott.
  • Även i övrigt överväga behovet av förändringar i straffskalorna för dessa brott.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2014.