Sex av tio som tar juristexamen är kvinnor och ungefär lika stor andel får anställning som biträdande jurister på advokatbyråer. I en artikel i dagens utgåva, den 29 maj, av Dagens Industri står det att läsa att det är endast tretton procent av delägarna på landets tio största advokatbyråer som är kvinnor.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tycker att faktumet att advokatbyråerna anställer närmare 60 procent kvinnor pekar på en utveckling som är mycket positiv.

– Jag är övertygad om att vi inom kort kommer få se en kraftigt ökad andel kvinnliga delägare också på de stora affärsjuridiska byråerna. Det är inte en rättvisande beskrivning att de stora byråerna saknar intresse eller strategier för att öka andelen kvinnor som delägare.

Anne Ramberg tror inte på sikt att det är en genusfråga, utan snarare en generationsfråga.

– Den yngre generationen ställer andra krav på att kunna förena familjeliv och karriär. Samtidigt ska man vara medveten om att advokatverksamhet är en konkurrensutsatt bransch där det ställs höga krav på delägares förmåga inte bara att vara duktiga jurister, utan likväl att vara goda entreprenörer och företagare, säger Anne Ramberg. 

 

10 största advokatbyråerna och deras delägare fördelat på kön

Advokatbyrå

2013

Totalt delägare

Varav kvinnliga delägare

 

Mannheimer Swartling AB

85

10

Advokatfirman Vinge KB

75

11

Advokatfirman Lindahl KB

87

10

Setterwalls Advokatbyrå

53

5

Advokatfirman Delphi KB

57

8

Wistrand advokatbyrå

62

6

Advokatfirman Glimstedt

56

10

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

45

9

Advokatfirman DLA Nordic KB

35

3

Advokatfirman Cederquist KB

17

4

 

Historik från årsboken