Situationen för världens flyktingar och migranter blev allt svårare under 2012. Det konstaterar Amnesty International i sin årsrapport, som nyligen publicerats. 

I rapporten kritiserar Amnesty omvärldens brist på agerande i de konflikter som hotar och inskränker de mänskliga rättigheterna. Man konstaterar också att de människor som försöker fly undan konflikterna möter svåra hinder när de försöker korsa internationella gränser.

Läs mer på Amnesty Internationals webbplats.