Advokat Hanna Carysdotter har av regeringen utnämnts till hovrättsråd i Svea hovrätt.

Alla nya utnämningar