I CCBE:s årsrapport går det att läsa om bland annat att CCBE med oro har reagerat på att den ekonomiska krisen lett regeringar att föreslå radikala reformer när det gäller advokatyrket och som äventyrat dess oberoende. En annan punkt är CCBE:s arbete i samband med det nya penningstvättsdirektivet.

Läs rapporten