Nämnden för brottsskadeersättning har beslutat att höja ersättningsnivån för kränkning vid våldtäkt mot vuxna från 75 000 kronor till 100 000 kronor. Höjningen hänger ihop med de föreslagna förändringarna i lagstiftningen om sexualbrott. Nämnden beslutade även att den schabloniserade ersättningen för sveda och värk ska höjas från 10 000 kronor till 15 000 kronor.

Brottskadeersättning betalas bara ut om brottsoffret inte har fått full ersättning genom skadestånd eller försäkring. Det är delvis olika regler för de olika ersättningstyperna, men i vissa avseenden är reglerna desamma för domstolarnas och Brottsoffermyndighetens bedömning av ersättning. Ersättningsnivåerna bestäms genom domstolspraxis, i första hand genom Högsta domstolens avgöranden. Domstolarna tar dock hänsyn till Brottsoffermyndighetens praxis när de bestämmer skadestånd.

-Att Brottsoffermyndigheten kan göra självständiga bedömningar av brottsskadeersättning är av stor betydelse för att myndigheten ska kunna påverka ersättningsnivåerna. Vi hoppas att domstolarna ska ansluta sig till bedömningen vilket skulle innebära att de som utsätts för våldtäkt kommer att få högre skadestånd för kränkningen av den personliga integriteten, säger Annika Öster som är generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.