En rapport som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag den 27 mars visar att dödligt våld minskade under 2012. Under det föregående året konstaterades 68 fall av dödligt våld. Det är en minskning med 3 fall och den lägsta noteringen sedan 1990 enligt de studier Brå genomfört. En stor del av minskningen kan härröras till Västra Götaland där dödligt våld minskade från 19 fall under 2011 till 9 fall förra året. Storstadslänen stod sammanlagt för 65 procent av det dödliga våldet i landet.

Antalet anmälda brott överhuvudtaget minskade med 1 procent under 2012.

Läs rapporten