Advokater utan gränser får härmed kalla till föreningsstämma tisdagen den 23 april 2013 kl. 18.00, å Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan 6, Stockholm.

Vänligen meddela närvaro senast den 19 april per mail info@advokaterutangranser.se eller per telefon 08-661 27 80.

Till denna kallelse bifogas stadgeändringsförslag som avses behandlas på föreningsstämman.

Medlemsavgiften betalas till plusgiro 67 67 78-4, advokat 500 kr och biträdande jurist 300 kr.

Välkomna, Styrelsen genom Ammar Khan (sekreterare)

Advokater utan Gränser, Riddargatan 16, SE-114 51 Stockholm, Sweden

Telefon 08-661 27 80, Fax 08-667 75 20.

www.advokaterutangranser.se

Info@advokaterutangranser.se

Stadgar för Advokater utan gränser