Mellan 2008 och 2010 har rättsväsendets handläggningstider för misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning minskat med 17 procent. Det visar en studie som Brottsförebyggande rådet publicerar idag den 25 mars.

Ungdomsärenden är prioriterade, men tidigare undersökningar som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort, har visat att handläggningen av dessa ärenden tog längre tid än för vuxenärenden. Men den nya studien visar att vid misstanke om utpressning har handläggningstiden minskat med 31 procent om den misstänkte är 15–17 år.

Den minskade handläggningstiden i alla åldrar gäller för samtliga studerade brottstyper, men är störst vid misstankar om rån.

– De senaste åren har det gjorts stora förändringar inom rättsväsendet, för att effektivisera handläggningen av brottsärenden och det ser vi ett resultat av nu, säger Erik Wennerström som är generaldirektör för Brå.

Brå:s rapport