Regeringen har utsett nuvarande chefen för Rikskriminalpolisen Klas Friberg till ny länspolismästare vid polismyndigheten i Västra Götaland. Klas Friberg tog jur kand-examen 1987 och arbetade som biträdande jurist vid en advokatbyrå 1990-1991. Därefter genomgick han polischefsutbildning och har sedan dess haft flera chefsbefattningar vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Chef för Rikskriminalpolisen har Klas Friberg varit sedan december 2010.

Den nya tjänsten tillträder han den 1 maj 2013.