Regeringen har utnämnt advokat Niklas Eldelind till rådman i Varbergs tingsrätt.

Övriga domarutnämningar