Regeringen vill ha skärpta regler för tillhandahållande av tolkning vid domstolssammanträden och polisförhör när den som står anklagad inte talar svenska. Ytterligare ett förslag är att domstolar och brottsutredande myndigheter ska vara skyldiga att översätta vissa handlingar i brottmål.

Regeringen vill också se att kompetenskraven skärps när det gäller tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter. Om det är möjligt ska de tolkar och översättare som anlitas vara auktoriserade.

Propositionen, som har sin grund i ett EU-direktiv, föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 oktober i år. 

Propositionen