Årets Advokatdagar inleddes i dag den 17 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Det är tredje gången Advokatdagarna arrangeras.

Dagen inleddes av generalsekreterare Anne Ramberg, som hälsade välkommen. Därefter fick advokat Biörn Riese ta emot Advokatsamfundets nyinstiftade pris för framstående insatser inom advokatyrket. Biörn Riese fick priset för att han på ett föredömligt sätt har satt affärsadvokaten på kartan. Enligt motiveringen har hans insatser tydliggjort affärsjuridikens betydelse i ett komplicerat samhälle. Priset består av 100 000 kronor som i pristagarens namn avsätts till ett pro-bono-projekt.

Alla deltagarna fick sedan lyssna på företagsledaren och filantropen Percy Barnevik, som höll en föreläsning under rubriken Mina råd och tankar om ledarskap.

Percy Barnevik
Percy Barnevik höll en fängslande och underhållande föreläsning om sina erfarenheter från 50 år av företagsledning och biståndsarbete.

Percy Barnevik, Anne Ramberg och Biörn Riese
Percy Barnevik med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som delade ut priset för framstående insatser till Biörn Riese.

Därefter var det dags att dela upp sig på olika seminarier. Även i år finns hela sex parallella seminariespår att välja mellan, inom områdena process och skiljedom, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och rule of law, advokatverksamhet.

Publik Advokatdagarna 2013
Advokatdagarnas deltagare fyllde Vinterträdgården på Grand Hôtel.

Dagen avslutades av Colin Moon, årets talare 2012. Engelsmannen Moon, som bor i Sverige sedan många år, fick åhörarna att skratta högt med sin betraktelse Are Swedes really that normal – om kulturkrockar, kommunikation och kemi.

Colin Moon
Colin Moon roade åhörarna med sina reflektioner över hur olika nationaliteter agerar. Men han fick dem också att tänka på hur det faktum att vi alla betraktar vårt egen kulturs sätt att göra saker som det ”normala” kan leda till kulturkrockar som orsakar problem i affärslivet.

Läs mer om Advokatdagarna i kommande nummer av tidskriften Advokaten.