I det aktuella fallet drev Ekobrottsmyndigheten en förundersökning om grovt skattebrott riktat mot en person och begärde biträde av Skatteverket med utredningen. Den misstänkte föreslog advokaten MH i Malmö som offentlig försvarare och Ekobrottsmyndigheten gjorde en framställan till Varbergs tingsrätt att MH skulle förordnas.

Förhöret med den misstänkte ägde rum på Skatteverket två dagar efter framställan till tingsrätten och MH var närvarande vid detta tillfälle. Dagen innan förhöret ägde rum hade han understrukit att det var viktigt att han var förordnad som försvarare och Skatteverkets utredare hade sagt att han skulle ordna det eftersom de av utredningsskäl inte kunde flytta förhöret.

Det som komplicerade saken var att Varbergs tingsrätt dagen innan förhöret ägde rum hade förordnat en annan advokat åt den misstänkte, eftersom tingsrätten tyckte det var för dyrt med en advokat från Malmö som biträde. Problemet var bara att detta beslut inte nådde Ekobrottsmyndigheten förrän efter tre dagar, eftersom det hade skickats med vanlig post.

Advokaten MH fick avslag när han begärde ersättning med 13 645 kronor för utfört arbete av tingsrätten i målet. Han vände sig då till Justititekanslern, JK, med sina krav.

I ett beslut den 17 oktober (målnr. 8038-12-40) avslår JK hans begäran med motiveringen att JK förutsätter att advokaten kände till att det fanns en risk för att han inte skulle förordnas i målet, eftersom det skulle innebära merkostnader. Advokaten måste också, oavsett vad utredaren på Skatteverket sagt, ha känt till att det var tingsrätten som prövade frågan om hans förordnande och att advokaten enkelt hade kunnat kontrollera detta. JK avslår begäran eftersom det var advokatens ansvar och inte någon skyldighet eller ens anledning för Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten att inför förhöret kontrollera om tingsrätten förordnat advokaten MH.

Att tingsrätten trots att biträdesfrågan var brådskande hade skickat beslutet med ordinarie post medför inte heller att staten är skadeståndsskyldig, enligt JK:s belsut.