Amnesty International har lämnat en rapport om Israel till FN:s Universal Periodic Review (UPR). UPR är ett organ under FN:s råd för mänskliga rättigheter, som löpande granskar människorättsläget i alla FN:s medlemsstater.

I rapporten kritiserar Amnesty Israel för att landets lagstiftning inte innehåller ett absolut förbud mot tortyr. Ett avgörande av Israels högsta domstol från 1999 tillåter ”fysiska förhörsmetoder” i vissa situationer, vilket enligt Amnesty har medfört straffrihet för den israeliska säkerhetstjänsten. Inga brottsutredningar om tortyr har påbörjats, trots att över 750 klagomål om tortyr har lämnats in.

Rapporten kritiserar också Israel för att personer som vägrar militärtjänst av samvetsskäl fängslas och för att minoriteter diskrimineras. Amnesty uttrycker oro för att Israels lagstiftning och politik bidrar till systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna. Amnesty oroar sig särskilt över att Israel avvisar utlåtandet 2004 från Internationella domstolen i Haag om Israels mur på Västbanken, att Israel har avbrutit samarbetet med FN:s råd för mänskliga rättigheter och därmed blir den första stat som vägrar samarbeta med UPR, och att Israel fortsätter att förneka att de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt är tillämpliga på de ockuperade palestinska områdena.

Rapporten ”Israel: Blind to violations, deaf to obligations: Israel’s human rights record”