Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade i Sveriges radios program P1-morgon den 14 oktober. Hon debatterade om anonyma vittnen ska tillåtas i svenska domstolar. Motdebattör var Patrik Thunholm, polis och forskare vid Linköpings universitet, som förespråkar att anonyma vittnen ska tillåtas i brottmålsrättegångar i undantagsfall.

– Tanken att en person skulle kunna dömas för ett brott på grundval av uppgifter som är lämnade av ett vittne vars identitet är okänd för den som misstänks för brottet är otänkbar. Det är inte förenligt med en rättvis rättegång, sade Anne Ramberg.

Enligt Anne Ramberg kan problemet inte lösas genom att kasta överbord grundläggande rättsstatliga principer. Sätt att lösa problemet är i stället att öka vittnesstödet, och se till att i större omfattning än i dag förordna målsägandebiträden till brottsoffer, sade hon.

Lyssna på debatten i P1-morgon