I samband med att den nya rapporten släpptes den 24 oktober berättar EBM att underrättelseinformation styr ekobrottsbekämpning i allt större utsträckning.

EBM skriver på sin hemsida att: ”man med hjälp av den egna underrättelseverksamheten nu riktar in sig på de som kallas möjliggörarna inom ekobrott. Med möjliggörare menas till exempel kompetens inom affärsjuridik och redovisning. Dessa anses vara strategiskt viktiga då funktionerna spelar en avgörande roll i ekobrottsuppläggen.”

– Vi har blivit ännu bättre på att arbeta underrättelsestyrt och därigenom kunna identifiera centrala personer för att kunna slå ned på mönster och fenomen inom ekobrottsligheten – snarare än på enskilda ekobrottslingar, berättar Eva Fröjelin generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Rapporten lyfter också utmaningarna med teknisk utveckling och internationalisering där myndigheten svarar upp genom att höja den tekniska kompetensen och stärka arbetet inom de internationella kanaler som finns. Detta innebär också nya tillvägagångssätt för att spåra pengar och säkra elektronisk bevisning.

 

Lägesrapport för Ekobrott 2013