Varbergs tingsrätt dömde den 16 oktober mannen till 80 dagsböter om 230 kronor. Mannen åläggs också att betala 7 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Tingsrätten finner att straffvärdet inte når upp till fängelsenivå med stöd av förarbetena till den nya lagen. När det gäller påföljden konstaterar tingsrätten att det saknas praxis eftersom den nya lagen trädde i kraft den 1 juli.

Enligt åtalet hade mannen filmat kvinnan och hennes son i duschen på en campingplats i Halland. Mannen erkände gärningen men förnekade brott. Tingsrätten fastställer att mannens erkännande stöds av kvinnans uppgifter och den övriga utredning som åklagaren har lagt fram.

Av domen framgår att mannen inte har installerat någon kamera och att det rör sig om en engångsföreteelse. Smygfilmningen var kortvarig och skedde genom att mannen höll upp en videokamera under en duschvägg.

 

Domen i Varbergs tingsrätt mål nr B 1754-13