Domarnämnden har beslutat att anställa Heléne Lövung som ny kanslichef vid Domarnämnden från och med den 1 januari 2014. Heléne Lövung kommer närmast från uppdraget som utredningssekreterare i Utredningen om säkerhetsskyddslagen och har tidigare varit bland annat ställföreträdande chefsjurist på Sveriges advokatsamfund.

Hon efterträder kanslichefen Ragnar Palmkvist, som tidigare bland annat har varit chefsjurist på Advokatsamfundet.