Daniel S. Nagins och Joan Petersilias arbete har bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård, grundat på fakta om vad som fungerar – och vad som inte gör det. Det var juryns motivering när mottagarna av Stockholmspriset i kriminologi tillkännagavs i dag den 30 oktober.

Petersilias forskning om återfallsförbrytare har bidragit till att USA har mångdubblat sina satsningar på stöd åt före detta fångar under den högriskperiod som inträffar direkt efter att de har kommit ut ur fängelset, ofta utan någon bostad eller något arbete att gå till.

Nagins bevis för den negativa effekt som fängelser kan ha på fångar har bidragit till att antalet personer i fängelse har minskat för första gången på fyra decennier i USA, som har världens största fängelsepopulation. Han har presenterat logiska grunder och incitament för ökade investeringar i polisarbete i stället för i fängelser.

Dan Nagin är professor i offentlig förvaltning och statistik vid Carnegie Mellon-universitetet i Pittsburgh. Genom sina studier av straffrättsliga påföljders avskräckande effekt på brottsligt beteende har han visat att fängelsevistelser ofta inte minskar brottslingars återfallsgrad, utan i stället ökar brottsligheten jämfört med frivårdsalternativ.

Joan Petersilia är professor i juridik vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. Hon har ägnat 30 år åt att studera påföljdssystemet och har haft stort inflytande på reformer inom kriminalvården. Hennes forskning om villkorlig frigivning och behandling och återanpassning av personer som har suttit i fängelse har drivit fram nya fångvårdslagar, framför allt i Kalifornien men även i resten av USA. Petersilia är en stark förespråkare för evidensbaserad kriminalpolitik och minskad användning av fängelser som straffmetod.

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som har instiftats med stöd av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse. Det delas ut årligen med en prissumma på 1 miljon kronor. Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Prisets mål är att främja

  • ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
  • en mer effektiv och human offentlig politik gällande behandlingen av brottslingar
  • ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
  • praxis för hjälp till brottsoffer
  • förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet