I regeringens budgetproposition föreslås inga större förändringar i utgifterna på rättsväsendets område.

Regeringen föreslår att Rättsmedicinalverkets anslag ökas med 20 miljoner. Det finansieras genom att anslagen för Ekobrottsmyndigheten och kriminalvården minskas med 10 miljoner vardera. Enligt budgetpropositionen är det avgörande för hela rättsväsendet att Rättsmedicinalverkets verksamhet, med expertkunnande och utlåtanden, fungerar väl och är effektiv och tillförlitlig. Det höga trycket inom rättsväsendet under senare år ställer högre krav på myndigheten, som behöver ytterligare medel för att kunna säkerställa sitt arbete, skriver regeringen.

Anslaget för rättsliga biträden med mera föreslås öka med 40 miljoner eller 1,7 procent till 2,306 miljarder. Anslaget bekostar offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och andra rättsliga biträden som ska betalas av allmänna medel. Den 31 januari tillsatte regeringen en utredare som har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan minska kostnaderna för anslaget.