Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny rättsfallssamling i Lifos

Migrationsverket har samlat avgöranden från domstolar och prövningsorgan på det migrationsrättsliga området.

Nu har Migrationsverkets enhet för landinformation och analys, Lifos, öppnat en ny rättsfallssamling. Den innehåller en stor mängd avgöranden från domstolar och prövningsorgan på det migrationsrättsliga området.

Den sökbara rättsfallssamlingen ska göra det lättare, både för rättstillämpare och en bredare allmänhet, att snabbare få en bättre överblick av aktuell svensk och internationell praxis på migrationsområdet. Den nya rättsfallssamlingen innehåller vid starten 260 internationella avgöranden och 293 avgöranden från Migrationsöverdomstolen.

Till rättsfallssamlingen