Advokaten Raji Sourani, grundare av människorättsorganisationen Palestinska centret för mänskliga rättigheter, är en av fyra mottagare av Right Livelihood-priset (”alternativa nobelpriset”) 2013.

Raji Sourani får priset ”för sitt orubbliga försvar av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter under extremt svåra omständigheter”. Det är första gången som Right Livelihood-priset tilldelas en palestinier.

Raji Sourani. Foto Micke Lundström
Raji Sourani. Foto: Micke Lundström

Raji Sourani har försvarat och främjat mänskliga rättigheter för alla i Palestina och den arabiska världen under 35 års tid. Han grundade Palestinska centret för mänskliga rättigheter, där han fortfarande är chef, för att dokumentera och undersöka brott mot de mänskliga rättigheterna i de ockuperade palestinska områdena. Han har fängslats vid sex olika tillfällen i både Israel och Palestina. Souranis kritik mot de nya palestinska domstolar som inrättades för fall som rörde politik och statssäkerheten, och deras användning av samma typ av repressiva lagar som israeliska myndigheter tillämpade, ledde 1995 till att han blev den första politiska fången i Palestina.

Sedan april 2012 är Raji Sourani ordförande för Arabiska organisationen för mänskliga rättigheter (AOHR).

AOHR bedrev redan 2004 lobbyverksamhet, under ledning av Sourani, för att Arabförbundet skulle införa ändringar i den arabiska stadgan för mänskliga rättigheter för att bringa den mer i linje med internationella normer för mänskliga rättigheter. För närvarande för AOHR diskussioner med Arabförbundet om ytterligare reformer.

Raji Sourani har vid flera tillfällen medverkat vid föreläsningar och seminarier hos Sveriges advokatsamfund.