I två beslut konstaterar Datainspektionen att webbplatserna ratsit.se och merinfo.se lämnar ut ekonomisk information om privatpersoner på ett sätt som strider mot kreditupplysningslagen.

Kreditupplysningar får bara lämnas ut om den som begär upplysningen har ett så kallat legitimt behov. Dessutom ska den personen som upplysningen gäller få en kopia av den kreditupplysning som lämnats ut. Företagen Ratsit och Merinfo publicerar ekonomisk information om privatpersoner på sina webbplatser utan att leva upp till något av detta. Datainspektionen förelägger dem därför att sluta publicera sådana uppgifter på webben, om de inte att säkerställer att den som använder uppgiften har ett legitimt behov av den och om de inte samtidigt och kostnadsfritt skickar en kreditupplysningskopia till den som uppgiften gäller.

Datainspektionen har tagit emot en stor mängd klagomål mot Ratsit och Merinfo från upprörda privatpersoner.

Ratsit och Merinfo anser att den lönerankning som de publicerar består av oprecis statistik där det inte går att utläsa någon enskild persons inkomst, och att informationen inte är avsedd att visa någons kreditvärdighet. Därför anser företagen att de inte behöver följa kraven i kreditupplysningslagen.

Men enligt Datainspektionen är lönerankning kreditupplysningsverksamhet. Därför måste företagen följa kreditupplysningslagen.

Datainspektionens beslut mot Ratsit
Datainspektionens beslut mot Merinfo