Institutet Skatter & Rättssäkerhet inbjuder till Rättssäkerhetsdagen 2013, som äger rum den 12 november i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Rättssäkerhetsdagen arrangeras för åttonde året i rad och temat för årets konferens är "Processuella frågor i förändring". Halvdagskonferensen kommer att behandla tre för ämnet relevanta delteman: Specialisering i skattemål, Rollerna i skatteprocessen och Förhandsbeskedsinstitutet.

Inbjudan

Program