Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har inlett en granskning av Skånepolisens registrering av romer. 

Dagens Nyheter presenterade igår måndag den 23 september uppgifter om att polisen har ett speciellt register över romer, vilket skulle kunna vara olagligt. Det är Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) som har i uppdrag att granska och säkerställa att polisen hanterar personuppgifter på ett lagligt sätt. SIN har i dag inlett tillsyn mot polisen. Datainspektionen väljer därför att vänta med en egen utredning.

Som ett led i granskningen kommer SIN:s ordförande och kansliet att redan idag, den 24 september, besöka Polismyndigheten i Skåne.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens nästa sammanträde är den 3 oktober 2013. Då ska hela nämnden diskutera ärendet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är kritisk till registreringen av romer. På Twitter skrev hon tidigare idag att :"Avslöjandet om den olagliga registreringen av romer @DN visar tydligt hur tunn den rättsstatliga fernissan är också i Sverige."