Det beskedet gav Annica Bergman, chef för PTS:s nätsäkerhetsavdelning, i ett brev till operatörer som frågat vilka regler som gäller efter Heckschers besked i fredags.

I en dom den 8 april ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv (2006/24/EG). Ogiltigförklaringen fick rättsverkan bakåt i tiden – den gäller från och med den dag då datalagringsdirektivet trädde i kraft. Direktivet ska därmed betraktas som om det aldrig hade existerat.

Domstolen anser att direktivet utgör ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter genom att kräva att uppgifter om personers kommunikationer ska lagras och genom att ge behöriga nationella myndigheter tillgång till uppgifterna.

Läs mer om Sten Heckschers analys