Regeringen utsåg den 13 mars till slut de tre integritetsskyddsombud till Försvarsunderrättelsedomstolen som Advokatsamfundet har nominerat – nära fem månader efter det att nomineringarna skedde. Det är advokaterna Tomas Nilsson, Claes Lundblad och Lena Feuk som nu har utsetts.

Enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol ska regeringen förordna integritetsskyddsombud, som ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombuden ska nomineras av Advokatsamfundet och Domarnämnden.

Advokatsamfundet nominerade tre advokater som kandidater till uppdragen den 22 oktober 2013, och Domarnämnden nominerade tre tidigare domare.  Sedan förordandena för de tidigare integritetsskyddsombuden löpte ut, förordnade regeringen endast de ombud som Domarnämnden hade nominerat – men inte dem som Advokatsamfundet hade nominerat.  Därmed har tre integritetsskyddsombud saknats alltsedan den 1 december 2013.

Advokatsamfundet har tidigare skarpt kritiserat regeringen för att den inte har förordnat det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud, och har också uppmärksammat konstitutionsutskottet på Försvarsdepartementets beredning av ärendet.

Advokatsamfundets brev till konstitutionsutskottet