Under seminariet diskuterades bland annat FN:s säkerhetsråds resolution från i september 2014 mot internationell terrorism och rekrytering av utländska stridande till terrorrörelser.

Anne Ramberg konstaterade att terrorismen är ett hot och ett hot som tilltar. År 2000 dog 3 400 personer i terroristattacker. Motsvarande siffra 2013 var 18 000 personer.

–Men när man lagstiftar på terrorområdet får man inte låta sig bli panikslagen. Säkerhetsrådets resolution är ett uttryck för panik, sade Anne Ramberg och tillade:

–Resolutionen kommer med all säkerhet att implementeras i en rad länder och användas som ett redskap för att förtrycka  egna medborgare eller oppositionella.

När det gäller den svenska terrorlagstiftningen konstaterade Anne Ramberg att grundläggande rättsprinciper har frångåtts.

–Numera använder man sig av övervakning och tvångsmedel när det inte föreligger någon konkret misstake om att det har begåtts ett brott.

Som exempel angav hon lagen om åtgärder för att förhindra vissa allvarliga brott (preventivlagen) och datalagringsdirektivet.

Se hela seminariet:

Anne Ramberg medverkar cirka 22 minuter in i programmet.