Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

februari

 • 27 februari 2015
  Amnesty: Avskaffa vetorätten i säkerhetsrådet vid massövergrepp

  Förra året beskrivs som ett katastrofalt år i Amnesty Internationals senaste årsredovisning. Särskilt oroande är, enligt organisationen, att väpnade grupper begick övergrepp i minst 35 länder.

   

   

 • 26 februari 2015
  Tysk advokat förlorade i Europadomstolen

  En advokat i Tyskland dömdes bland annat till böter för att gjort kränkande uttalanden om ett av åklagarsidans expertvittnen. Advokaten ansåg därmed att hans yttrandefrihet hade kränkts. Men Europadomstolen gav Tyskland rätt.

   

 • 25 februari 2015
  HD prövar ersättning till offentlig försvarare

  Högsta domstolen prövar om en offentlig försvarare har rätt till ersättning för utskrifter av förundersökningsprotokoll.

 • 24 februari 2015
  HD meddelar resning i ne bis in idem-mål

  Högsta domstolen meddelar resning i två skattebrottmål. De tilltalade hade innan åtal väckts redan meddelats skattetillägg för samma gärningar. Domarna strider därmed mot rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott.

 • 23 februari 2015
  Fler mål avgjordes i Europadomstolen 2014

  Förra året minskade antalet pågående ärenden i Europadomstolen (ECHR) med 30 procent jämfört med ett år tidigare. Det framgår av domstolens årsredovisning för 2014.

   

 • 20 februari 2015
  Anne Ramberg kommenterar kriminaliseringen av terrorresor

  Säkerhetspolisen (Säpo) uppskattar att omkring 300 ungdomar har åkt till Syrien och Irak för att strida för Islamiska staten, uppger Metro, idag den 20 februari. Regeringen vill kriminalisera terrorresor och i december tillsattes en utredning som ska se över lagstiftningen.