I slutet av 2013 väntade 99 900 ärenden på ett avgörande i Europadomstolen. Ett år senare hade antalet sjunkit till 70 000. Utvecklingen är framför allt ett resultat av att domstolen har infört nya arbetsmetoder. Domare och registratur hanterar nu det stora antalet mål som avgörs av en ensamdomare snabbare, vilket gör att domstolen kan fokusera på de mer komplexa målen.

Europadomstolen konstaterar samtidigt att vissa utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller att komma till rätta med det stora antalet mål som rör frågor där domstolen redan tidigare har konstaterat att Europakonventionen har kränkts.  Dessa mål uppgår i dag till 34 000 och de måste, enligt domstolen, bli färre. Det viktigaste när det gäller dessa mål är att sökande ska kunna få ersättning så snabbt som möjligt.

En av de viktigaste nyheterna 2014 var, enligt årsredovisningen, nya regel 47 i domstolens arbetsordning. Regeln som trädde i kraft den 1 januari 2014 innebär att de formella kraven för att Europadomstolen ska ta upp ett klagomål har skärpts. Syftet med regeln är att effektivisera domstolens arbete och påskynda granskningen av ärenden.

 

Läs hela Europadomstolens årsredovisning för 2014: