Amnesty riktar skarp kritik mot att FN inte har förmått göra något för att stoppa de grova övergrepp som begås av stater och väpnade grupper som den Islamiska staten, Boko Haram och al Shabab.

–I takt med att människor i allt högre utsträckning utsätts för barbariska attacker och förtryck har världssamfundet i stort sett stått vid sidan av och tittat på, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

FN:s säkerhetsråd har inte kunnat agera när övergrepp har begåtts i Syrien, Irak, Gaza, Israel och Ukraina till följd av de permanenta medlemmarnas vetorätt. Amnesty vill att vetorätten avskaffas när allvarliga massövergrepp som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord begås.

–Genom att avstå vetorätten skulle FN ges mer utrymme för att vidta åtgärder när civilbefolkningens liv står på spel och skicka en kraftfull signal till förövarna att världen inte passivt kommer att titta på när övergrepp begås i stor skala, skriver organisationen.

En allvarlig konsekvens av världssamfundets oförmåga att hantera konflikterna, som tas upp i årsredovisningen, är att världen står inför en av de allvarligaste flyktingskriserna någonsin – enbart från Syrien har fyra miljoner människor flytt.

Vad gäller Sverige tar Amnesty upp att FN:s kommitté mot tortyr har rekommenderat att Sverige inför tortyr som ett kriminaliserat brott i svensk lagstiftning. Kommittén uppmanade även Sverige att avstå från att använda sig av diplomatisak försäkringar när en person skickas tillbaka till en annan stat. Diplomatiska försäkringar innebär att en stat ber om en försäkran från den andra staten om att personer som skickas tillbaka inte ska utsättas för tortyr. Amnesty anser inte heller att diplomatiska försäkringar bör användas. I årsredovisningen tas även upp att FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering har uttryckt oro över att minoriteter utsätts för hatiska uttalanden och att kommittén har uppmanat Sverige att utreda, lagföra och straffa alla hatbrott. Den databas som polismyndigheten i Skåne har haft med uppgifter om cirka 4000 romer lyfts också fram i årsredovisningen. En annan fråga som omnämns är att den svenska regeringen har meddelat att en utredning ska se över hur våldtäktsutredningar hanteras av polisen och det övriga rättsväsendet.

 

Läs hela rapporten: