Brott i IT-miljö håller, enligt Riksrevisionen, på att utvecklas till en ny typ av mängdbrott. Men trots att polis och åklagare i Sverige har tillförts ökade resurser under senare år har inte uppklaringen av denna typ av brottslighet förbättrats.

Syftet med granskningen, som ska presenteras i november 2015, är att undersöka om Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete med att handlägga och utreda IT-brott och IT-relaterad brottslighet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.